BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - GĐ2

        Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - (Giai đoạn 2) là một Bệnh viện trong chuỗi hệ thống các Bệnh viện dịch vụ cao cấp hàng đầu do Tổng Công ty Cotec HealthcareBệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đầu tư. Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn vận hành Bệnh viện, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

STT Vị trí Đơn vị Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO Phòng Tổ chức Nhân sự 01 Nghệ An 29-11-2017
2 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - MARKETING Phòng Kinh doanh - Marketing 01 Nghệ An 29-11-2017
3 TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phòng Công nghệ Thông tin 01 Nghệ An 14-11-2017
4 KẾ TOÁN TRƯỞNG Phòng Tài chính - Kế toán 01 Nghệ An 29-11-2017
5 KỸ SƯ M&E Phòng Kỹ thuật xây dựng 01 Nghệ An 29-10-2017