Chính sách đãi ngộ

Tại Cotec Healthcare Holdings (CHH), chúng tôi luôn tạo môi trường làm việc thuận lợi nhất để đội ngũ cán bộ nhân viên phát huy được hết tài năng, sự chủ động và sức sáng tạo của mình. Chúng tôi luôn nhận thức rằng “Nguồn nhân lực giữ vai trò then chốt” và “Nhân tài” là tài sản quý báu và quan trọng nhất, đó chính là nhân tố tạo dựng lên sự thành công, phát triển bền vững và thịnh vượng của Tập đoàn.

CHH tập trung được đội ngũ cán bộ nhân viên có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu vị trí công việc đảm trách. Chiến lược nhân sự được thiết lập dựa trên yếu tố lấy “Nguồn nhân lực” làm trọng tâm.

 

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG:

Công tác Tuyển dụng trong Tập đoàn được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo cơ hội công bằng cho các ứng viên. Mục tiêu chính đó là Tuyển “Đúng người – Đúng việc”, chọn được những tài năng “Phù hợp” nhất cho Tổ chức.

____________________________________________________________________________________________

  Đào tạo để cùng đồng hành và phát triển với Công ty được coi là chính sách quan trọng, Công ty coi công tác đào tạo là phương thức hỗ trợ quá trình phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Mọi nhân viên đều được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo bên trong hoặc đào tạo bên ngoài.
CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO: Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chiến lược kinh doanh, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Công ty kết hợp với sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên, kỹ năng cá nhân và hiện trạng nguồn nhân lực.
  Chúng tôi luôn xem xét và lựa chọn để đào tạo các Cán bộ nhân viên có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt để tạo nguồn lực kế cận và bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo. Chúng tôi luôn mở ra cơ hội thăng tiến công bằng cho tất cả cán bộ nhân viên, các vị trí Quản lý – Lãnh đạo được bổ nhiệm có đủ “ Tâm – Tầm – Tài” để đáp ứng sự phát triển không ngừng trong Tập đoàn.

_____________________________________________________________________________________________

  Quy chế và chính sách chi trả lương của Công ty được xây dựng trên cơ sổ thống nhất các mục tiêu, chính sách, nguyên tắc và phương thức chi trả lương của Cotec Group và đảm bảo sức cạnh tranh cao trên thị trường với các nguyên tắc cơ bản sau:
  Tuân thủ:  Tuyệt đối các chính sách theo quy định của Nhà nước về lao động.
CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG: Công bằng: Nhân viên được hưởng lương theo năng lực cá nhân,  giá trị công việc, kết quả hoàn thành công việc, công bằng ngoại biên, tạo sự động lực phát triển.
  Minh bạch: Các quy định về hệ thống chi trả thu nhập được các định rõ ràng, đầy đủ và được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Các thông tin liên quan đến nhân viên sẽ được thống đạt để nhân viên biết và thực hiện.
  Nhất quán: Hệ thống chi trả lương được tính xuyên suốt thống nhất trong toàn hệ thống.
  Bảo mật: Chi tiết thu nhập của nhân viên được đảm bảo bảo mật theo quy định của Công ty.

____________________________________________________________________________________________

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI: Bên cạnh chính sách lương, thưởng hấp dẫn, Công ty luôn quan tâm và xây dựng chế độ phúc lợi tốt nhất cho nhân viên như: Thưởng bằng cổ phần theo thành tích và thâm niên đóng góp, mua sản phẩm Công ty với giá ưu đãi, chương trình bảo hiểm y tế mở rộng dành cho lãnh đạo và nhân viên có thành tích cao, chương trình khuyến học cho con em CB-CNV.  

_____________________________________________________________________________________________

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC: CHH luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở, cùng giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ, để cán bộ nhân viên xem như “Ngôi nhà thứ 2” của mình, để cùng nhau cống hiến, phát huy những giá trị tốt đẹp nhất để xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững và thịnh vượng.