LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

      Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT – TS.KTS Đào Đức Nghĩa, các thành tựu của chúng tôi đã được khẳng định qua nhiều công trình từ khâu Khởi tạo ý tưởng, Xúc tiến & Triển khai Dự án trong các lĩnh vực Bất Động Sản, Sản xuất Vật liệu Xây dựng,xây dựng cơ sở hạ tầng…

      Là nhà Đầu tư chuyên nghiệp, COTEC GROUP phát triển các năng lực hỗn hợp trong vai trò đồng thời là Chủ Đầu tư, Tư vấn Thiết kế, Tổng thầu Xây lắp và Vận hành dự án.Theo đó, tăng trưởng bằng nội lực là chủ đạo (organic growth) kết hợp với đối tác chuyên môn nhằm phát huy tối đa sở trường và gia tăng giá trị.

      Là nhà Đầu tư tạo lập giá trị từ giai đoạn khởi đầu, chúng tôi tạo lập và phát triển danh mục tài sản có tiềm năng tăng trưởng tốt, chú trọng dòng tiền mặt ổn định, linh hoạt trong các giao dịch nhằm tạo ra thặng dư tích lũy. Điển hình là Giao dịch chuyển nhượng nhà máy nghiềnxi măng Cotec cho Tập đoàn Holcim năm 2008 với Giá trị 45 triệu USD, công suất 1 triệu tấn.

      Với bước đi chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực đầu tư y tế và kế thừa những năng lực nền tảng trong lĩnh vực Đầu tư Bất động sản, xây lắp, sản xuất VLXD. Tập đoàn COTEC xác định Chiến lược đầu tư cốt lõi là Y tế, các hoạt động Đầu tư bất động sản - Xây lắp - SX VLXD là bổ trợ gia tăng giá trị.