Khởi công đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Sau khi khánh thành và đưa bệnh viện đa khoa Đồng Nai, giai đoạn 2 với quy mô 700 giường vào hoạt động với hiệu suất 800 bệnh nhân ngoại trú và gần 500 bệnh nhân nội trú/ngày, công ty cổ phần Cotec Healthcare – một trong những tập đoàn đầu tư vào y tế đầu tiên ở VN theo mô hình xã hội hóa có phần vốn góp của Nhà nước tiếp tục khởi công đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (phần mở rộng) tại số 39A đường Phạm Ngọc Thạch phường Trần Phú TP Quy Nhơn.

Xem thêm...

Tập đoàn Cotec Healthcare đầu tư thêm nhiều bệnh viện mới

Sau khi khánh thành và đưa bệnh viện đa khoa Đồng Nai, giai đoạn 2 với quy mô 700 giường vào hoạt động với hiệu suất 800 bệnh nhân ngoại trú và gần 500 bệnh nhân nội trú/ngày, công ty cổ phần Cotec Healthcare – một trong những tập đoàn đầu tư vào y tế đầu tiên ở VN theo mô hình xã hội hóa có phần vốn góp của Nhà nước tiếp tục khởi công đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (phần mở rộng) tại số 39A đường Phạm Ngọc Thạch phường Trần Phú TP Quy Nhơn.

Xem thêm...