GIỚI THIỆU CHUNG

      COTEC GROUP là Tập đoàn Đầu tư tư nhân được thành lập từ năm 1993, sau đó được cổ phần hóa và tách ra từ Tổng Công ty Xây dựng & Vật liệu Xây dựng số 1 – Fico (Bộ Xây dựng) từ năm 2005. Là nhà Đầu tư chuyên nghiệp, COTEC GROUP phát triển các năng lực hỗn hợp trong vai trò đồng thời là Chủ Đầu tư, Tư vấn Thiết kế, Tổng thầu Xây lắp và Vận hành dự án. Theo đó, tăng trưởng bằng nội lực là chủ đạo (organic growth) kết hợp với đối tác chuyên môn nhằm phát huy tối đa sở trường và gia tăng giá trị.

      Công ty Cổ phần Đầu tư COTEC HEALTHCARE (CHH) là công ty thành viên của COTEC GROUP được thành lập vào tháng 3 năm 2014 với mục tiêu hợp tác toàn diện với các bệnh viện công đầu ngành theo mô hình xã hội hóa và phát triển một chuỗi bệnh viện tại các vùng kinh tế trọng điểm… Cotec Healthcare phát triển đồng bộ các dịch vụ khám chữa bệnh lâm sàng & cận lâm sàng, đồng thời mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và từng bước phát triển các dịch vụ Y khoa cao cấp trên cơ sở hợp tác, liên kết với các bệnh viện và trung tâm y khoa hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực.

 

 

      COTEC HEALTHCARE là công ty cổ phần gồm những cổ đông chính là tập đoàn Việt Phương 45%, Công ty Cổ phần TACA 10%, CotecLand 40% và Cotec Group  5% hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực đầu tư y tế và chăm sóc sức khỏe. CHH hợp tác với khối bệnh viện công của Nhà nước Việt nam đầu tư lập dự án bệnh viện mới dưới hình thức xã hội hóa y tế song song cùng với khối bệnh viện công hiện tại phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh của nhân dân.

      CHH sẽ nắm 51% cổ phần chi phối mỗi đơn vị bệnh viện xã hội hóa trong chuỗi bệnh viện đầu tư. Bệnh viện công Nhà nước nắm 40% góp vốn bằng giá trị phần kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, giá trị thương hiệu và giá trị lợi thế vị trí địa lý mặt bằng khu đất. BIDV là đơn vị tài trợ 80% trên tổng số giá trị đầu tư dự án với các điều khoản ưu đãi cho đầu tư lãnh vực y tế  theo công văn 4720/BIDV-KHDNNN ngày 2/7/2015 của BIDV.

      Bệnh viện xã hội hóa này cung cấp cách dịch vụ cao cấp với phí dịch vụ trung bình cao hơn 50% khối bệnh viện công vận hành song song.   Y Bác sỹ có chuyên môn giỏi được ưu tiên làm việc tại với chế độ đãi ngộ cao nhằm khuyến khích nâng cao tay nghề và y đức. Bác sỹ có thể làm việc tại hai khối trong khi đội ngũ y tá và các bộ phận khác chỉ được làm việc theo chế độ hợp đồng lao động của doanh nghiệp cổ phần. Chính nhờ cơ chế linh động này sẽ giảm được chi phí hoạt động và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của CHH.