TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Giai đoạn 2015 – 2020: Tạo lập vị thế là nhà đầu tư Y tế chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam với mục tiêu sở hữu chuỗi 6 bệnh viện và 3.000 giường bệnh đến năm 2020.

Giai đoạn 2020 – 2025: Hướng tới mô hình hub-and-spoke, kết hợp giữa chuỗi bệnh viện và hệ thống phòng khám y khoa để phát triển thương hiệu, gia tăng thị phần, và tối ưu hiệu quả đầu tư.

SỨ MỆNH

Sáng tạo giá trị thông qua tiêu chuẩn mới về chất lượng, giá cả và ứng dụng y khoa công nghệ cao.

Chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của ngành Y tế nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe của người dân và cải thiện điều kiện chăm sóc bệnh nhân.

Mang lại hiệu quả kinh tế cao cho cổ đông và các đối tác liên doanh.

Là doanh nghiệp điển hình về thực hành trách nhiệm xã hội với cộng động địa phương cũng như trên cả nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tận tâm trong chăm sóc sức khỏe bệnh nhân – Chuyên nghiệp trong hoạt động điều hành – Minh bạch với nhà đầu tư & đối tác kinh doanh – Chia sẻ trách nhiệm với xã hội.