LỢI THẾ CẠNH TRANH

MỤC TIÊU CỦA COTEC HEALTHCARE

      Liên tục nâng cấp, cải tiến chất lượng cung ứng dịch vụ Y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Đến năm 2020, đầu tư ít nhất 3,000 giường bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến một hệ thống Bệnh viện trãi dài khắp cả nước mang thương hiệu Cotec Healthcare: an toàn, chất lượng và vượt trên mong đợi của khách hàng.

       Dưới đây là những thế mạnh mà Cotec Healthcare đang sở hữu: