BV Phụ sản Hà Nội - Cơ sở Đức Giang

     Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - Cơ sở Đức Giang là một Bệnh viện trong chuỗi hệ thống các Bệnh viện dịch vụ cao cấp hàng đầu do Tổng Công ty Cotec Healthcare và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đầu tư. Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn vận hành Bệnh viện, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Ghi chú: (Vui lòng Click vào tên vị trí ứng tuyển để xem mô tả công việc và thông tin chi tiết)

STT Vị trí Đơn vị Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Phòng Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư 01 Hà Nội 30-07-2018
2 PHÓ PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phòng Công nghệ Thông tin 01 Hà Nội 30-07-2018
3 NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM Phòng Công nghệ Thông tin 01 Hà Nội 30-07-2018
4 CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Phòng Kinh doanh Marketing 01 Hà Nội 30-07-2018
5 NHÂN VIÊN ISO – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Phòng Quản lý chất lượng 01 Hà Nội 30-07-2018
6 CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ - THƯ KÝ Ban Thư ký Pháp chế 01 Hà Nội 30-07-2018
7 NHÂN VIÊN THU NGÂN Phòng Tài chính Kế toán 01 Hà Nội 30-07-2018
8 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Phòng Tài chính Kế toán 01 Hà Nội 30-07-2018
9 PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (VIỆN PHÍ) Phòng Tài chính Kế toán 01 Hà Nội 30-07-2018
10 NHÂN VIÊN KINH DOANH – MARKETING Phòng Kinh doanh Marketing 01 Hà Nội 30-07-2018
11 PHÓ PHÒNG KINH DOANH – MARKETING Phòng Kinh doanh Marketing 01 Hà Nội 30-07-2018
12 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH – MARKETING Phòng Kinh doanh Marketing 01 Hà Nội 30-07-2018
13 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Phòng Chăm sóc Khách hàng và Công tác xã hội 01 Hà Nội 30-07-2018
14 PHÓ PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Phòng Chăm sóc Khách hàng và Công tác xã hội 01 Hà Nội 30-07-2018
15 TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Phòng Chăm sóc Khách hàng và Công tác xã hội 01 Hà Nội 30-07-2018
16 CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC NHÂN SỰ - LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Phòng Tổ chức Nhân sự 01 Hà Nội 30-07-2018
17 PHÓ PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ Phòng Tổ chức Nhân sự 01 Hà Nội 30-07-2018
18 TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ Phòng Tổ chức Nhân sự 01 Hà Nội 30-07-2018