BV Đa khoa Bình Định - Phần mở rộng

          Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Định - (Phần mở rộng) là một Bệnh viện trong chuỗi hệ thống các Bệnh viện dịch vụ cao cấp hàng đầu do Tổng Công ty Cotec HealthcareBệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Định đầu tư. Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn vận hành Bệnh viện, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

* Ghi chú: (Vui lòng Click vào tên vị trí ứng tuyển để xem mô tả công việc và thông tin chi tiết)

STT Vị trí Đơn vị Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 BÁC SĨ (SẢN & QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG) Khối Lâm sàn 01 Bình Định 30-12-2017
2 BÁC SĨ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP Khối Lâm sàn 01 Bình Định 30-12-2017
3 BÁC SĨ NHI, BÁC SĨ SẢN, BÁC SĨ HỒI SỨC CẤP CỨU Khối Lâm sàn 03 Bình Định 30-12-2017
4 KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Khối Lâm sàn 01 Bình Định 30-12-2017
5 CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG (DINH DƯỠNG) Khối Lâm sàn 01 Bình Định 30-12-2017
6 TRƯỞNG PHÒNG SALES & MARKETING Phòng Sales & Marketing 01 Bình Định 30-12-2017
7 TRƯỞNG PHÒNG MUA HÀNG Phòng Mua hàng 01 Bình Định 30-12-2017
8 CHUYÊN VIÊN KINH TẾ KẾ HOẠCH Phòng Kế hoạch - Đầu tư 01 Bình Định 30-12-2017
9 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Phòng CSKH 01 Bình Định 30-12-2017
10 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN DOANH THU – PHẢI THU Phòng Tài chính - Kế toán 01 Bình Định 30-12-2017
11 NHÂN VIÊN KINH DOANH Phòng Kinh doanh 01 Bình Định 30-12-2017
12 NHÂN VIÊN MUA HÀNG Phòng Mua hàng 01 Bình Định 30-12-2017
13 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Phòng QLCL 01 Bình Định 30-12-2017