Cotec Group

        COTEC GROUP là Tập đoàn Đầu tư tư nhân được thành lập từ năm 1993, sau đó được cổ phần hóa và tách ra từ Tổng Công ty Xây dựng & Vật liệu Xây dựng số 1 – Fico (Bộ Xây dựng) từ năm 2005. Là nhà Đầu tư chuyên nghiệp, COTEC GROUP phát triển các năng lực hỗn hợp trong vai trò đồng thời là Chủ Đầu tư, Tư vấn Thiết kế, Tổng thầu Xây lắp và Vận hành dự án. Theo đó, tăng trưởng bằng nội lực là chủ đạo (organic growth) kết hợp với đối tác chuyên môn nhằm phát huy tối đa sở trường và gia tăng giá trị. Để bổ sung nguồn nhân lực cho những bước tiến tiếp theo, chúng tôi đang có nhu cầu chiêu mộ các vị trí sau:

STT Vị trí Đơn vị Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 KIẾN TRÚC SƯ Cotec CIC 01 Hồ Chí Minh 14-03-2018
2 CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH Cotec Sài Gòn, Cotec Đức Tín Thành 02 Hồ Chí Minh 29-03-2018
3 PHÓ GIÁM ĐỐC KINH TẾ - KẾ HOẠCH Cotec Sài Gòn 01 Bình Dương 30-03-2018