Cotec Healthcare

           Công ty Cổ phần đầu tư Cotec Healthcare là một trong những Công ty chuyên về lĩnh vực đầu tư kinh doanh bệnh viện theo mô hình hợp tác công tư đầu tiên tại Việt nam. Với một chuỗi hệ thống các Bệnh viện dịch vụ cao cấp hàng đầu hiện nay bao gồm: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai; Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An; Bệnh viện Đa khoa Bình Định; Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đức Giang tại Hà Nội và một loạt các dự án đầu tư khác tại các Tỉnh, Thành phố trọng điểm trên cả nước. Để bổ sung nguồn nhân lực cho các Trung tâm chức năng và các dự án Bệnh viện, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

* Ghi chú: (Vui lòng Click vào tên vị trí ứng tuyển để xem mô tả công việc và thông tin chi tiết)

STT Vị trí Đơn vị Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT – XÂY DỰNG PHỤ TRÁCH MEP Trung tâm Kỹ thuật - Xây dựng 01 Hồ Chí Minh 28-02-2019
2 PHÓ GIÁM ĐỐC KINH TẾ KẾ HOẠCH Trung tâm Kinh tế - Đầu tư 01 Hồ Chí Minh 31-01-2019
3 GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH Trung tâm Hành chính Quản trị 01 Hồ Chí Minh 30-07-2018
4 CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG Trung tâm Quản trị Nguồn Nhân lực 02 Hồ Chí Minh 30-07-2018
5 CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ Trung tâm Pháp chế 02 Hồ Chí Minh 30-07-2018
6 CHUYÊN VIÊN CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI VÀ TIỀN LƯƠNG (C&B) Trung tâm Quản trị Nguồn Nhân lực 02 Hồ Chí Minh 30-07-2018
7 PHÓ GIÁM ĐỐC MARKETING - QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU Trung tâm Marketing & Truyền thông 02 Hồ Chí Minh 30-07-2018
8 PHÓ GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ Trung tâm Pháp chế 01 Hồ Chí Minh 30-07-2018
9 GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Trung tâm Quản trị Nguồn Nhân lực 02 Hồ Chí Minh 30-07-2018
10 CHUYÊN VIÊN MARKETING - TRUYỀN THÔNG Trung tâm Marketing & Truyền thông 01 Hồ Chí Minh 30-06-2018
11 CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH Trung tâm Tài chính - Kế toán 01 Hồ Chí Minh 30-06-2018
12 PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trung tâm công nghệ thông tin 01 Hồ Chí Minh 30-07-2018
13 PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN Trung tâm Tài chính - Kế toán 02 Hồ Chí Minh 30-06-2018
14 PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT – XÂY DỰNG KIÊM PHÓ BAN QLDA LÂM ĐỒNG Trung tâm Kỹ thuật - Xây dựng 01 Hồ Chí Minh 28-02-2019
15 PHÓ GIÁM ĐỐC KINH TẾ - ĐẦU TƯ Trung tâm Kinh tế - Đầu tư 01 Hồ Chí Minh 30-07-2018
16 KẾ TOÁN TRƯỞNG Trung tâm Tài chính - Kế toán 01 Hồ Chí Minh 30-06-2018
17 KẾ TOÁN TỔNG HỢP Trung tâm Tài chính - Kế toán 01 Hồ Chí Minh 30-06-2018
18 CHUYÊN VIÊN KINH TẾ - ĐẦU TƯ Trung tâm Kinh tế - Đầu tư 01 Hồ Chí Minh 30-07-2018
19 CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH TỔNG HỢP Trung tâm Kinh tế - Đầu tư 02 Hồ Chí Minh 30-07-2018